Identifiering

Beställ lösenord

För att beställa ett lösenord behöver du din användarkod och kodtabell för webbanken.

Lösenordet skickas per post till din finländska hemadress inom fem dagar.

För beställning av lösenord debiterar vi en serviceavgift 2,50 euro enligt vår servicetariff.

Du kommer också att få ett lösenord för OmaPosti om du har OmaPosti-tjänsten.

4 bokstäver + 4 siffror eller 6-8 siffror. DDMMÅÅ-XXXX ∕ XXXXXXX-X