Identifiering

Beställ lösenord

För att beställa ett lösenord behöver du din användarkod och kodtabell för webbanken.

Lösenordet skickas per post till din finländska hemadress inom fem dagar.

För beställning av lösenord debiterar vi en serviceavgift 2,50 euro enligt vår servicetariff.

Det snabbaste sättet att få det nya lösenordet är att installera OmaPosti -applikationen. Det nya lösenordet anländer till OmaPosti -applikationen inom kort efter att du beställt det.

4 bokstäver + 4 siffror eller 6-8 siffror. DDMMÅÅ-XXXX ∕ XXXXXXX-X