Beställ lösenord

Om du har glömt eller ditt lösenord är föråldrat kan du beställa ett nytt.

För att beställa ett lösenord behöver du din användarkod och kodtabell för webbanken.

Lösenordet skickas per post till din finländska hemadress inom ett par dagar.

För beställning av lösenord debiterar vi en serviceavgift 2,50 euro enligt vår servicetariff.

4 bokstäver + 4 siffror eller 6-8 siffror. DDMMÅÅ-XXXX ∕ XXXXXXX-X