Identifiering

Beställ lösenord

För att beställa ett lösenord behöver du din användarkod och kodtabell för webbanken.

Lösenordet skickas per post till din finländska hemadress inom ett par dagar.

För beställning av lösenord debiterar vi en serviceavgift 2,50 euro enligt vår servicetariff.

4 bokstäver + 4 siffror eller 6-8 siffror. DDMMÅÅ-XXXX ∕ XXXXXXX-X