Identifiering

Beställ kodlista

För att beställa en kodtabell behöver du din användarkod och ditt lösenord till webbanken.

Kodtabell skickas per post till din finländska hemadress inom fem dagar.

För beställning av kodtabell debiterar vi en serviceavgift 2,50 euro enligt vår servicetariff.

4 bokstäver + 4 siffror eller 6-8 siffror. DDMMÅÅ-XXXX ∕ XXXXXXX-X