Beställ kodlista

Om du förlorat din kodtabell kan du beställa en ny.

För att beställa en kodtabell behöver du din användarkod och ditt lösenord till webbanken.

Kodtabell skickas per post till din finländska hemadress inom ett par dagar.

För beställning av kodtabell debiterar vi en serviceavgift 2,50 euro enligt vår servicetariff.

4 bokstäver + 4 siffror eller 6-8 siffror. DDMMÅÅ-XXXX ∕ XXXXXXX-X