Tunnistautuminen

Jos käytössäsi ei ole maksutonta S-mobiili -sovellusta voit tunnistautua myös tunnuslukutaulukolla.

Tunnuslukutaulukolla tunnistautuminen on monivaiheisempi ja käyttäjätunnuksen ja salasanan lisäksi sinua pyydetään antamaan tunnuslukutaulukon tunnus sekä mahdollisesti myös tekstiviestivahvistus.

4 kirjainta + 4 numeroa tai 6-8 numeroa.
Itse keksimäsi 4-6 numeron sarja.